Початок сайту
Біоконкурси
Законодавство
Всеукраїнська біологічна олімпіада
ІV етап:
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
посібник з нервової системи
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології
Бібліотека

Червона книга України
Наша кнопка:
наша кнопка
як розмістити

ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО БІОЛОГІЧНОГО ТУРНІРУ

(Харків, 2006)

1. Студентський біологічний турнір - це командне змагання студентів у вмінні розв'язувати складні наукові проблеми, впевнено і аргументовано викладати свої варіанти розв'язання, відстоювати їх у наукових дискусіях.

2. Завдання Турніру затверджуються головою журі турніру. Кількість задач не повинна перевищувати 18. Задачі видаються заздалегідь (не менше, ніж за місяць до дати проведення турніру). Студенти розв'язують завдання, самостійно працюючи з літературою. Консультації з викладачами допускаються тільки відносно вибору літератури.

3. Учасниками Турніру можуть бути команди, до складу яких входить 3-5 студентів вищих навчальних закладів. Обов'язково обирається капітан, який є офіційним представником команди. Кожна команда повинна мати назву.

4. Склад журі формується з вчених та викладачів вищих навчальних закладів. Керівники команд можуть бути залучені до роботи журі за бажанням та за рішенням загального засідання журі та оргкомітету, але не в групах, де виступають їхні команди.

5. Команди беруть участь у наукових дискусіях - турах. Турнір включає 2 гри та фінал.
Порядок проведення туру

5.1. Керує проведенням туру ведучий, який слідкує за тим, щоб гравці дотримувались регламенту. Допускається поєднання функцій ведучого і члена журі.

5.2. Під час змагань команди працюють самостійно, консультації зі сторонніми особами, керівниками, тренерами, викладачами заборонені. Команди можуть використовувати власну літературу та інші довідкові матеріали під час підготовки до виступу та дискусій. При цьому учасники, які виступають від імені команди, не мають права користуватися цими матеріалами.

5.3. У турі можуть грати 3 або 4 команди відповідно до схеми проведення певного етапу турніру, сформованої оргкомітетом та журі виходячи з кількості команд-учасниць етапу. При розгляданні кожної задачі команда виступає в одній з 3-х ролей: Доповідача (Д), Опонента (О), Рецензента (Р). Якщо у турі грають 4 команди, то 4-та команда виконує роль Спостережника (С). Під час наступних етапів команди міняються ролями відповідно до рольової схеми туру.

5.4. На початку туру ведучий представляється сам та представляє членів журі й учасників команд. Ролі, що будуть виконувати команди під час 1-го туру, визначаються за допомогою жеребкування чи за результатами конкурсу капітанів (схему обирає ведучий). Команда, яка виграла конкурс капітанів, має право першою обирати роль у схемі, або спочатку запропонувати будь-якій іншій команді визначитися з роллю у турнірній таблиці. Зміна ролей відбувається за наступними схемами:

3 команди			4 команди
		задача				задача
команда	1	2	3	команда	1	2	3	4
1		Д	Р	О	1		Д	С	Р	О
2		О	Д	Р	2		О	Д	С	Р
3		Р	О	Д	3		Р	О	Д	С
					4		С	Р	О	Д

Порядок дій команд

ОПОНЕНТ викликає ДОПОВІДАЧА на задачу,		1-2 хв.
ДОПОВІДАЧ приймає або відхиляє задачу		
підготовка до доповіді						2 хв.
Доповідь									7-8хв.
уточнюючі запитання ОПОНЕНТА до				2 хв.
ДОВІДАЧА та відповіді
підготовка до опонуванн						2 хв.
виступ ОПОНЕНТА								4 хв.
відповідь ДОПОВІДАЧА на зауваження			5 хв.
ОПОНЕНТА та дискусія між ними
уточнюючі запитання РЕЦЕНЗЕНТА до			2 хв.
ДОПОВІДАЧА та ОПОНЕНТА, відповіді
підготовка до РЕЦЕНЗУВАННЯ					30 сек.
виступ РЕЦЕНЗЕНТА							3 хв.
відповіді ДОПОВІДАЧА та ОПОНЕНТА
на зауваження РЕЦЕНЗЕНТА, дискусія між ними	5 хв.
загальна дискусія команд					5 хв.
уточнюючі запитання журі 
до Д, О, Р та команд						3-4хв.
заключне слово								по 30сек.
РЕЦЕНЗЕНТА, ОПОНЕНТА, та ДОПОВІДАЧА
оголошення оцінок							1 хв.
виступи членів журі							5 хв.

6.Виступ команди
6.1. ДОПОВІДАЧ (один або два члени команди на рівних правах) викладає суть розв'язаної командою задачі, акцентуючи увагу на основних біологічних ідеях та висновках. Доповідь має бути лаконічною, аргументованою, логічною. Доповідач може пропонувати своє тлумачення розв'язання задачі, якщо воно прямо не протирічить тексту питання, при цьому завчасно обговоривши та обґрунтувавши подібний вибір. Бажано використовувати заздалегідь підготовані плакати, таблиці, фотографії або інші демонстраційні матеріали. Забороняється читання доповіді з листа. Доповідач не ставить зустрічних запитань Опоненту чи Рецензенту, за виключенням уточнень, метою яких є з'ясування суті поставлених Опонентом і Рецензентом запитань. При цьому Доповідач має право попросити Опонента чи Рецензента дати відповіді на їхні власні запитання.
6.2.ОПОНЕНТ (один член команди) аналізує виступ (за змістом та за формою), відзначаючи позитивні моменти, висловлює критичні зауваження, ставить якомога коротко сформульовані 3-4 запитання, які допоможуть з'ясувати помилки та неточності у розумінні проблеми та у запропонованому розв'язанні, обґрунтовує принципові недоліки. Запитання Опонента до Доповідача можуть прозвучати у двох випадках: запитання уточнюючого характеру до опонування та в процесі полеміки. Дискусія проходить за схемою: запитання - відповідь. Опонент не ставить запитань під час свого 4-хвилинного виступу. Також Опонент може з'ясувати обмовки, уточнити терміни та визначення, вимовлені Доповідачем, поцікавитися джерелом даних, представлених у доповіді.
6.3.РЕЦЕНЗЕНТ (один член команди) за змістом та за формою коротко оцінює виступ Доповідача, Опонента та полеміку між ними, визначає, наскільки повно вони впоралися зі своїми обов'язками, аналізує розуміння обговорюваної теми Доповідачем та Опонентом. Рецензент має право ставити запитання уточнюючого характеру та запитання у процесі дискусії. Рецензент не ставить запитань під час свого 3-хвлинного виступу. (Рецензент може дозволити собі виконати деякі функції Опонента, якщо у процесі виступу було очевидно, що Опонент не впорався зі своєю роллю).
6.4.СПОСТЕРЕЖНИК має право висловлювати свою думку і ставити запитання у процесі загальної дискусії команд. Виступи спостережника не враховуються під час підрахунку балів.
6.5. Під час загальної дискусії команд, учасники кожної команди ставлять запитання Доповідачу, Опоненту, Рецензенту (по 2 запитання від команди), або можуть виступити з одним коротким коментарем за змістом розглянутої задачі. Ці виступи оцінюються та враховуються під час підрахунку балів.
6.7. У полеміці обговорюється лише запропоноване Доповідачем розв'язання. Запитання та зміст виступів Опонента та Рецензента не повинні зводитися до викладення розв'язання задачі та демонстрування власних експериментів, однак після полеміки за проханням журі чи ведучого Опонент та Рецензент можуть дати коротку відповідь на обговорювану задачу.
6.8.Сторона, що запитує, може лише уточнювати деталі прослуханої доповіді. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди (згідно з обраними ролями). Так як у процесі розв'язання задачі приймала участь уся команда, учасник, що виступає, завжди може розраховувати на підтримку з боку своєї команди. Якщо учасник, що виступає від команди не може відповісти на запитання, запитання за його проханням, за рішенням капітана та за згодою ведучого може бути переадресоване будь-якому іншому члену цієї команди. Якщо у Доповідача або Опонента виникають складності у процесі захисту своєї точки зору, вони мають право взяти тайм-аут на 1,5хв. та порадитися з командою. Подібне рішення приймається за згодою та за рішенням капітана команди. Тайм-аут можна взяти лише один раз за тур під час доповіді або опонування.

7.Обмеження, що стосуються кількості виступів.
Кожен учасник команди під час одного туру може виступити не більше, ніж 2 рази (уточнюючі запитання і відповіді на них, участь у полеміці, виступи Спостережника не враховуються). Вихід у ролі співдоповідача прийнято вважати виступом.

8.Правила виклику на доповідь та відмова
8.1.Задачі у турі розігруються лише один раз.
8.2.Опонент може викликати Доповідача на будь-яку задачу окрім тієї, яка доповідалася у цьому турі, доповідалася Доповідачем у попередньому турі, опонувалася або доповідалася Опонентом раніше.
8.3.Під час туру можна відмовитися від задачі двічі без штрафів. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт оцінки Доповідача на 0,2. Всі задачі, відхилені Доповідачем, записуються у "Лист відмов команди". При повторній відмові від записаної задачі у наступному відбірковому турі штрафи не накладаються.

9.Схема проведення турніру.
9.1. Під час відбіркових турів кожна команда повинна зустрітися з іншою один раз у відповідності зі схемою затвердженою оргкомітетом (номери команд визначають у процесі жеребкування). Команди та керівники команд розподіляються за групами, наведеними у таблицях.

Схема на 1-й відбірковий тур

Група	І	ІІ	I	IV	V
Д		1	2	3	4	5
О		6	7	8	9	10
Р		11	12	13	14	15

Схема на 2-й відбірковий тур

Група	І	ІІ	ІІІ	IV	V
Д		5	1	2	3	4
О		9	10	6	7	8
Р		13	14	15	11	12

9.2.Порядок виходу до фіналу. Спочатку команди згідно зі схемою жеребкування проходять 2 відбіркових тури. За результатами 2-х ігор визначаються 6 призових місць: три третіх, два других та перше. У фіналі грають три команди, які здобули найбільшу суму балів за підсумками відбіркових турів. Якщо у двох команд кількість балів однакова, у фіналі беруть участь чотири команди. У випадку, якщо можна визначити двох явних лідерів, а у трьох наступних за рейтингом команд кількість балів однакова, проводиться розіграш права на участь у фіналі шляхом додаткового конкурсу капітанів. У випадку, якщо різниця у рейтингу між третьою та четвертою командами не перевищує 6 балів, можливий допуск до фіналу четвертої команди за рішенням голови журі.

9.3. У фіналі відбувається розіграш першого та других призових місць. При цьому перше місце отримує абсолютний лідер.

10.Завдання фіналу

затверджуються головою журі турніру. Жодна з команд не має права ознайомитися з цими завданнями завчасно. Вони оголошуються головою журі в день проведення фіналу. Кількість завдань не перевищує 8. Студенти розв'язують запропоновані завдання, самостійно працюючи з літературою. (необхідний набір літератури надається Оргкомітетом Турніру). Консультації з викладачами дозволяються лише стосовно вибору літератури. Консультації з тренерами або керівниками команд з приводу розв'язування задач заборонені.

11. Оцінки журі. Підрахунок балів
11.1. Після обговорення кожної задачі журі виставляє оцінки командам Доповідача, Опонента та Рецензента, враховуючи виступи всіх членів команд, запитань та відповідей на них, участі у полеміці. Оцінки переводяться в очки:

Оцінка	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-
Очки	53	50	47	43	40	37	33	30	27
Потім очки переводяться у бали шляхом множення на наступні коефіцієнти:
Доповідач - 3,0 або менше
Опонент - 2,0 або 2,2
Рецензент - 1,0

Якщо у журі 5 або 6 чоловік, то під час підрахунку балів найбільш низька оцінка відкидається, якщо 7 і більше - відкидається найбільш низька та найбільш висока оцінки.

Журі має право додатково оцінювати злагодженість, активність та спільну роботу кожної команди, що виступила, додаючи 1, 2 або 3 бали до кінцевого результату.

Ми сподіваємося на щирість, доброзичливість, ввічливість та взаємну повагу Учасників. Головна мета Турніру - надати унікальну можливість зустрітися та поспілкуватися з колегами й однодумцями. Дружба - ось чого ми очікуємо від Вас під час Турніру. У свою чергу, об'єктивність, компетентність та неупереджене ставлення з боку Журі ми гарантуємо.

З повагою, Оргкомітет турніру
bioturnir2006@ukr.net


 

 

 
 

Ukrainian biological site Physiology in Ukraine Ukrainian society for neuroscience