Початок сайту
Біоконкурси
Законодавство
Всеукраїнська біологічна олімпіада
ІV етап:
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
посібник з нервової системи
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології
Бібліотека

Червона книга України
Наша кнопка:
наша кнопка
як розмістити

ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО БІОЛОГІЧНОГО ТУРНІРУ

Харків, 2007

1.Студентський біологічний турнір - це відкрите командне змагання студентів у вмінні вирішувати складні наукові проблеми, формулювати твердження, впевнено доповідати, аргументовано викладати свої варіанти рішень і захищати їх у наукових дискусіях.

2. Завдання Турніру затверджуються головою журі Турніру. Кількість задач не повинна перевищувати 18. Задачі видаються заздалегідь, не менше ніж за місяць до дати проведення турніру. Учасники вирішують завдання, самостійно працюючи з літературою. Консультації з викладачами дозволяються тільки відносно вибору літератури.

3.Учасниками Турніру можуть бути команди, до складу яких входить 3-5 студентів вищих навчальних закладів. Обов'язково обирається капітан, який є офіційним представником команди. Кожна команда повинна мати назву.

4.Склад журі Формується з учених та викладачів вищих навчальних закладів. Кількість членів журі у кожній групі має складати не менше 5 викладачів з різних галузей біології. У різних групах кількість членів журі має бути однаковою, а склад незмінним протягом 2 турів. Керівники команд можуть бути залучені до роботи журі за бажанням і за рішенням загального засідання журі та оргкомітету, але не в групах, де виступають їх команди.

5. Команди беруть участь у наукових дискусіях - турах. Турнір включає 2 гри і фінал.

Порядок проведення туру

5.1.Керує проведенням туру ведучій, який слідкує за тим, щоб гравці дотримувалися регламенту. Допускається суміщення функцій ведучого та члена журі.

5.2.Під час змагань команди працюють самостійно, консультації зі сторонніми особами, керівниками, тренерами, викладачами заборонені. Команди можуть використовувати власну літературу і інші довідкові матеріали під час підготовки до виступів та дискусій. При цьому учасники, що виступають від команди, не мають права користуватися цими матеріалами.

5.3.У турі можуть грати 3 або 4 команди відповідно до схеми проведення певного етапу турніру, сформованої оргкомітетом і журі, виходячи з числа команд-учасниць етапу. Під час розгляду кожної задачі команда виступає в одній з 3 ролей: Доповідача (Д), Опонента (О), Рецензента (Р). Якщо у турі грають 4 команди, то 4 команда виконує роль Спостерігача (С). Під час наступних етапів команди обмінюються ролями відповідно до рольової схеми туру.

5.4.На початку туру ведучий представляє членів журі та учасників команд. Ролі, які будуть виконувати команди під час 1 туру, визначаються за допомогою жеребкування за результатами конкурсу капітанів (схему обирає ведучий). Команда, яка виграла конкурс капітанів, має право першою обрати роль у схемі, або спочатку запропонувати іншій команді визначитися з роллю у турнірній таблиці. Зміна ролей проходить за наступними схемами.

3 команди 4 команди
  задача   задача
команда 1 2 3 команда 1 2 3 4
1 Д Р О 1 Д Н Р О
2 О Д Р 2 О Д Н Р
3 Р О Д 3 Р О Д Н
4 Н Р О Д

Порядок дій команд

ОПОНЕНТ пропонує ДОПОВІДАЧУ задачу. ДОПОВІДАЧ приймає або відхиляє задачу 1-2 хв.
підготовка до доповіді 2 хв.
доповідь 7-8 хв
уточнюючі питання ОПОНЕНТА до ДОПОВІДАЧА і відповіді на них 2 хв.
підготовка до опонування 2 хв.
виступ ОПОНЕНТА 4 хв
відповідь ДОПОВІДАЧА на зауваження ОПОНЕНТА та дискусія між ними 5 хв.
уточнюючі запитання РЕЦЕНЗЕНТА до ДОПОВІДАЧА й ОПОНЕНТА, відповіді 2 хв.
підготовка до РЕЦНЗУВАННЯ 30 сек.
виступ РЕЦЕНЗЕНТА 3 хв.
відповіді ДОПОВІДАЧА і ОПОНЕНТА на зауваження РЕЦЕНЗЕНТА, дискусія між ними 5 хв.
загальна дискусія команд 5 хв.
уточнюючі запитання журі до Д, О, Р і командам 3-4 хв.
заключні слова РЕЦЕНЗЕНТА, ОПОНЕНТА, ДОПОВІДАЧА по30сек.
оголошення оцінок 1 хв.
виступи членів журі 5 хв.

6.Виступи команд

6.1.ДОПОВІДАЧ (один або два члени команди на рівних правах, виступи співдоповідача повинні займати не більше половини доповіді) викладає суть вирішеної командою задачі, акцентуючи увагу на основних біологічних ідеях і висновках. Доповідь має бути лаконічною, аргументованою, логічною. Доповідач може пропонувати своє тлумачення розв'язання задачі, якщо воно не являє собою пряме протиріччя тексту питання, при цьому додатково обґрунтувавши подібний вибір. Бажано використовувати заздалегідь підготовані плакати, таблиці, фотографії, комп'ютерні презентації або інші демонстраційні матеріали. Забороняється читання доповіді з листа. Доповідач не ставить зустрічних питань Опоненту або Рецензенту, окрім уточнень, метою яких є з'ясовування суті питань, що поставили Опонент і Рецензент. При цьому Доповідач має право попросити Опонента або Рецензента дати відповіді на їх власні ж запитання.

6.2.ОПОНЕНТ (один член команди) аналізує виступ Доповідача за змістом і за формою, відмічаючи позитивні моменти, робить критичні зауваження, ставить найбільш коротко сформульовані 3-4 питання, які допомагають з'ясувати помилки та неточності у розумінні проблеми і запропонованому рішенні, обґрунтовує принципові недоліки. Питання Опонента до Доповідача можуть прозвучати у двох випадках: питання уточнюючого характеру до опонування і в процесі полеміки. Дискусія проходить за схемою: питання - відповідь. Опонент не ставить питань під час свого 4-хвилинного виступу. Також Опонент може з'ясувати обмовки, уточнити терміни і визначення, вимовлені Доповідачем, поцікавитися джерелом даних, представлених у доповіді.

6.3.РЕЦЕНЗЕНТ (один член команди) за змістом і за формою коротко оцінюю виступ Доповідача, Опонента та полеміку між ними, визначає наскільки повно вони впорались зі своїми обов'язками, аналізує розуміння Доповідачем та Опонентом теми, що обговорюється, об'єктивність, коректність зауважень і питань Опонента. Рецензент має право ставити питання уточнюючого характеру і питання у процесі дискусії. Рецензент не ставить питань під час свого 3-хвилинного виступу. Рецензування не повинно дублювати опонування, але Рецензент має право звернути увагу на деякі моменти у виступ Доповідача, якщо їх обминув Опонент.

6.4.СПОСТЕРІГАЧ має право висловлювати свою думку і ставити питання у процесі загальної дискусії команд. Виступи спостерігача не враховуються під час підрахунку балів.

6.5.Під час загальної дискусії команд, учасники кожної команди ставлять питання Доповідачу, Опоненту, Рецензенту (по 2 питання від команди), або можуть виступити з одним коротким коментарем за змістом обговорюваної задачі. Ці виступи оцінюються під час підрахунку балів.

6.6.Уточнюючі питання. Сторона, що запитує, може лише уточнювати деталі прослуханої доповіді. Питання повинні стосуватися суперечливих і слабо висвітлених сторін доповіді, виступів Опонента, Рецензента або виступів інших учасників дискусії. Питання може ставити будь-який член відповідної команди (відповідно до обраних ролей)

6.7.Дискусії мають бути конструктивними і спрямованими на обговорення правильності рішення, запропонованого Доповідачем, а також суперечливих моментів задачі, на які звернули увагу Опонент і Рецензент. У полеміці обговорюється тільки запропоноване Доповідачем розв'язання. Питання і зміст виступів Опонента і Рецензента не повинні зводитися до викладення власного розв'язання задачі і демонстрації своїх експериментів, однак після полеміки за проханням журі або ведучого Опонент і Рецензент можуть дати коротку відповідь на обговорювану задачу.

6.8.Спільна робота команди. Тайм-аут. Так як у процесі пошуку розв'язання задачі брала участь вся команда, учасник, що виступає, завжди може розраховувати на підтримку з боку своєї команди. Якщо учасник вагається при відповіді на питання, питання за його проханням, за рішенням капітану і згодою ведучого може бути переадресоване будь-якому іншому члену даної команди. Якщо у Доповідача або Опонента виникають складності у процесі захисту своєї точки зору, вони мають право взяти тайм-аут на 1,5 хв. і порадитися з командою. Подібне рішення приймається за згодою або за вимогою капітана команди. Тайм-аут можна взяти лише один раз за тур на доповіді або опонуванні. Бали за право скористатися тайм-аутом не віднімаються.

7.Обмеження, що стосуються кількості виступів

Кожен учасник команди під час одного туру може виступити не більше ніж 2 рази у якості Д, О, Р (уточнюючі питання і відповіді на них, участь у загальній полеміці, виступи Спостерігача не враховуються). Виступ у ролі співдоповідача прийнято вважати виступом.

8.Правила виклику на доповідь та відмова

8.1.Одна задача у турі грається тільки один раз.

8.2.Опонент може викликати Доповідача на будь-яку задачу окрім тієї, яка доповідалася або опонувалася учасниками команди Опонента або Доповідача у цьому або попередньому турі, була оголошена Доповідачем як відмова.

8.3. Протягом 2 відбіркових турів команда може відмовитися від задачі тричі без штрафів, одна з відмов - тактична, 2 відмови є вічними. Учасники команди самостійно вирішують, як вони скористаються 3 відмовами протягом 2 ігор. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт оцінки Доповідача на 0,2. Задачі, оголошені командою Доповідача у якості вічних, записуються у "Лист відмов команди". При наступній відмові від записаної задачі у наступному відбірковому турі штрафи не накладаються. Під час фінального змагання команда може відхилити запропоновану задачу двічі без штрафів.

9.Схема проведення турніру.

9.1.Під час відбіркових турів кожна команда має зустрітися з іншою один раз відповідно до схеми затвердженої оргкомітетом (номери команд визначаються під час жеребкування).

9.2.Порядок виходу у фінал. Спочатку команди відповідно до схеми жеребкування проходять 2 тури. За результатами 2 ігор визначаються 6 призових місць: три третіх, два других і перше. У фіналі грають 3 команди, які отримали найбільшу суму балів за підсумками відбіркових турів. Якщо у 2 команд кількість балів однакова, у фіналі беруть участь 4 команди. У випадку якщо можна визначити 2 явних лідерів, а у 3 наступних за рейтингом команд кількість балів однакова, проводиться розіграш права на участь у фіналі шляхом додаткового конкурсу капітанів.

У випадку якщо різниця за рейтингом між третьою і четвертою командами не перевищує 6 балів, можливий допуск у фінал четвертої команди за рішенням голови журі.

9.3.У фіналі проводиться розіграш першого і другого призових місць. При цьому перше місце отримує абсолютний лідер.

10.Завдання фіналу затверджуються головою журі Турніру. Жодна з команд не має права ознайомитися з цими завданнями заздалегідь. Кількість завдань не перевищує 8. Вони оголошуються головою журі у день проведення фіналу рівно о 9 годині. На підготовку рішень задач командам відводиться 5 годин. Студенти вирішують запропоновані завдання, самостійно працюючи з літературою (необхідну літературу надає Оргкомітет Турніру). Консультації з викладачами допускаються тільки відносно вибору літератури. Консультації з тренерами або керівниками команд з приводу розв'язання задач заборонені.

11.Оцінки журі. Підрахунок балів

11.1. Після обговорення кожної задачі журі виставляє оцінки командам Доповідача, Опонента і Рецензента, враховуючи виступи всіх членів команд, питань і відповідей на них, участі у полеміці. Оцінки переводяться в очки:

Оцінка 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3-
Очки 53 50 47 43 40 37 33 30 27

Потім очки переводяться у бали шляхом множення на наступні коефіцієнти:

Доповідач Опонент Рецензент
3,0 або менше 2,0 1,0

11.2.Кожен член журі після обговорення задачі додатково оцінює злагодженість, активність і спільну роботу кожної команди, виставляючи 0, 0.5 або 1 бал. Ці бали додаються до кінцевого результату.

Наприклад, Доповідачу поставили такі оцінки: 5-, 4+, 5, 5, 4+. Оцінки переводимо в очки 5 - 50 очків, 5- - 47 очків, 4+ - 43 очки. Сумуємо очки і знаходимо середнє значення: 50+50+47+43+43=233, 233/5 = 46.6 очків. Переводимо очки у бали, враховуючи коефіцієнти, - 139.8 балів. Відповідно, Доповідач заробив для команди 139.8 балів. Припустимо Опонент отримав 44 очки, або 88 балів, а Рецензент 46 балів. Далі журі виставляє бали за спільну гру всієї команди кожній із команд, що обговорювали задачу. Наприклад, команді Доповідача поставили: 0.5, 1, 1, 0.5, 1. Бали за активність команди складають 1+1+1+0.5+0.5=4. Таким чином, загальна сума балів, які отримала команда Доповідача за розіграну задачу 139.8+4 =143.8.

12. Особиста першість, успішна участь.

Оцінки за виступ учасників протягом 2 турів незалежно від ролей ( Д, О, Р) враховуються під час підрахунку балів у змаганнях за особисту першість. Індивідуальний рейтинг (ІР) визначається шляхом переводу зароблених протягом 2 турів оцінок у бали таким чином:

Оцінки 5+ 5 5- 4+ 4 4- решта
Бали 5 4 3 2 1 0.5 0

У випадку Співдоповіді кожен Співдоповідач отримує половину від загальної суми балів. Учасники, ІР яких вище або відповідають 0.8 від найвищого персонального рейтингу, нагороджуються дипломами переможців за особисту першість. Учасники, чий ІР складає не менше 0.5 від найвищого персонального рейтингу, нагороджуються дипломами за успішну участь. Також журі має право протягом Турніру визначити і нагородити кращого Доповідача, Опонента, Рецензента і Спостерігача.

Ми сподіваємося на доброзичливість, чемність і взаємну повагу Учасників. У свою чергу, об'єктивність та неупереджене ставлення з боку Журі ми гарантуємо.

Завжди дамо відповіді на Ваші питання та побажання!

Пишіть нам за адресою: larshina_maryna@ukr.net

С повагою, редактори правил Турніру

Красільнікова Л.А., Ларшина М.А.


 

 

 
 

Ukrainian biological site Physiology in Ukraine Ukrainian society for neuroscience