Початок сайту
Біоконкурси
Законодавство
Всеукраїнська біологічна олімпіада
ІV етап:
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
посібник з нервової системи
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології
Бібліотека

Червона книга України
Наша кнопка:
наша кнопка
як розмістити

Всеукраїнська біологічна олімпіада
2008 рік (Луцьк)

Учасники та переможці екологічного туру олімпіади:

На розгляд журі пропонувалося 13 робіт, з яких дипломами переможців було відмічено 7 проектів.

автор місто назва проекту клас місце
Сєрєбрєнніков Богдан Каштанова мінуюча міль (Cameraria ohridella) - новий інвазійний вид на території України: причини розповсюдження, шкодочинність, методи контролю її чисельності Біла Церква 11 1
Яручик Анна Біоекологічна характеристика водойм міста Луцьк Луцьк 11 1
Бандурко Владислава Стан популяцій ковил на степових ділянках території РЛА "Клебан-бик" Донецька обл. 9 2
Колесников Сергій Володимирович Визначення екологічного стану екосистеми за флористичними показниками та станом популяцій Crocus reticulates Stev. ex. Adam. Харцизськ 11 2
Біллер Марія Експресний метод визначення катіонів важких металів у воді Івано-Франківськ 11 3
Маслянка Надія
Маслянка Галина
Вивчення біології і якісного складу мезозоопланктонного угрупування ряду Copepoda в опріснених ділянках Севастопольської бухти Севастополь 10 3
Мороз Анастасія Адаптивні зміни в структурі іхтіоценозу передгірської ділянки течії р. Дністер внаслідок зарегулювання стоку Чернівці 11 3
Вінницький Дмитро Моніторинг алелопатичного впливу кореневих виділень газонних трав Шепетівка 11 -
Комісаров Артем Дослідження стану водного об'єкту за допомогою вищих водних рослин Харків 10 -
Распопова Вера Порівняльний аналіз зябрових апаратів морських та прісноводних риб Севастополь 11 -
Шуліка Любов Вплив автомобільних доріг на пошкодження листя дерев членистоногими Харків 11 -
Лазаренко Валерія Відновлення зубра в Україні Київ 9 -
Гілюк Василь Основні інвазійні рослини на території села Білоберізка Верховинсого р-ну Івано-Франківської області с. Білоберізка -

На відбірково-тренувальні збори для участі у Міжнародному конкурсі екологічних проектів відібрали роботи Серєбреннікова Богданаі Яручик Анни.

Сєрєбренніков Богдан та Анна Яручик на Міжнародному конкурсі екологічних проектів вибороли срібні нагороди.


 

 

 
 

Ukrainian biological site Physiology in Ukraine Ukrainian society for neuroscience