Початок сайту
Біоконкурси
Законодавство
Всеукраїнська біологічна олімпіада
ІV етап:
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
посібник з нервової системи
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології
Бібліотека

Червона книга України
Наша кнопка:
наша кнопка
як розмістити

Екологічна олімпіада: конкурс

Оформлені проекти подаються до оргкомітету олімпіади керівником команди при реєстрації команди. Члени журі конкурсу екологічних проектів знайомляться з роботами і обирають такі, що допускаються до захисту. Сам конкурс відбувається у два етапи послідовно: постерна (стендова) сесія та загальна сесія з усними доповідями. Таким чином, олімпійці повинні бути готовими як до постерної сесії (це основний спосіб подачі матеріалів проекту), так і до усного виступу перед загальною аудиторією. Як проходять ці дві сесії і що потрібно для участі них?

Постерна сесія

Постер - це плакат. Ідея постерної сесії полягає в тому, щоб якнайдоступніше подати матеріали свого проекту. На наукових конференціях це найбільш прийнятна форма наукової доповіді.

Оптимальним варіантом постерної сесії є розміщення матеріалів проекту (текст, фото, схеми та ін) у вигляді постера - плаката на стенді. На жаль, приміщення з достатнім числом стендів в умовах Олімпіади знайти не зовсім просто, тому часто стендова сесія проходить там, де можна вільно розмістити всі матеріали проекту просто на столах. Для кожного проекту оргкомітет забезпечує окреме місце для експозиції - стенд та (або) стіл. Стенд - для постера, а на столі можна розмістити всі матеріали, що мають відношення до проекту. Це власне текст проекту, колекції, моделі, тощо.

Мета постерної сесії - забезпечити можливість якомога більш вільного спілкування, дискусій та обговорення всіх проектів всіма учасниками. Під час постерної сесії автори проектів знаходяться біля своїх творів, а інші учасники та члени журі вільно знайомляться з запропонованими матеріалами проектів, задають питання (на які автори проекту повинні відповідати - якщо захочуть).

Оцінки членів журі значною мірою формуються під час постерної сесії. Проекти, які найбільш зацікавлять учасників сесії та членів журі, будуть рекомендовані для усних доповідей на загальній сесії.

Усні доповіді

Для організації цієї сесії Оргкомітет Олімпіади забезпечує можливість праці у великій аудиторії (де могли б розміститись всі учасники олімпіади, журі та просто бажаючі), можливість демонстрації прозірок (слайдів), проектор, гучномовець - все, як у випадку звичайних наукових коференцій.

Заслуховування проектів проводиться після виконання завдань біологічної олімпіади; на ньому можуть бути присутні усі бажаючі. Для виступу надається 5-10 хвилин для виступу, після чого доповідачі відповідають на питання слухачів і членів журі.

У своєму виступі учасник конкурсу повинен стисло пояснити вибір теми і методів своєї роботи, повідомити про результати, які було отримано (не обов'язково приводячи конкретний матеріал цілком), і зроблені на його підставі висновки. У ході виступу можна демонструвати таблиці або інші наочні матеріали, пов'язані з роботою.

Критерії оцінки

Журі оцінює проекти згідно певних критеріїв. Перелік критеріїв та їх питома вага (оцінка) в балах затверджується перед проведенням конкурсу. Орієнтовний список критеріїв має такий вигляд:

1. Екологічність
2. Практичність
3. Конструктивність
4. Можливість реалізації
5. Самостійність виконання
6. Оформлення
7. Література (знання стану проблеми та оформлення відповідно до норм)
8. Доповідь
9. Дискусія

Останні два пункти відносяться не лише до усної доповіді, а й до спілкування під час постерної сесії.

Нагороди розподіляються за схемою 10-20-20: 10% учасників з найвищими балами - перше місце, 20% наступних - друге, і ще 20% - третє. Половина учасників отримує дипломи переможців.

Якщо Ваші здобутки (сума балів) виявились вищими, ніж у інших учасників, Ви маєте шанс потрапити на Міжнародну Олімпіаду еклогічних проектів. Обов'язковою умовою є володіння англійською мовою. Тому може скластись така ситуація, коли автор найкращого проекту просто не зможе бути включеним до складу української команди на МОЕП. Це пов'язано з тим, що робочою мовою цієї олімпіади є саме англійська, а захищати свої проекти учасникам МОЕП (виступ та дискусія, відповіді на питання членів журі, спілкування - і все це англійською) доводиться самостійно, без допомоги.

Отже, якщо у Вас - призове місце і Ви вільно володієте англійською - вітаю! Читайте наступний розділ.


 

 

 
 

Ukrainian biological site Physiology in Ukraine Ukrainian society for neuroscience